Litt bedre

I Ansnes Eiendom utvikler vi boliger som skal være litt bedre. Vi har en målsetning å overgå forventingene til både nærmiljøet og potensielle boligkjøperne. Dette etterlever vi med et høyt fokus på estetikk i samsvar med omgivelsene, kvalitetsbevisste og bærekraftige valg, samt ryddige prosesser overfor alle involverte parter i våre prosjekter.

Om oss

Ansnes Eiendom utvikler boliger av ulik størrelse og omfang på det sentrale østlandsområdet. Vi gjennomfører prosjekter i egen regi eller i samarbeid med eksterne partnere. Som en del av Ansneskonsernet har vi tilgang til unik teknisk kompetanse og erfaring innenfor byggebransjen gjennom vårt søsterselskap Ansnes Entreprenør AS. Entreprenøren ble etablert tilbake i 1987, og har gjennomført alt fra unike high-end boligprosjekter, påbygg og utallige restaureringsprosjekter.

Sosial bærekraft

Vi har en ambisjon om å utvikle inkluderende og levende boliger, som skal spille på lag med eksisterende omgivelser, samt legge til rette for et sosialt, trygt og godt miljø. Vi ønsker også å utvikle boliger som gjør at førstegangskjøpere og barnefamilier sikres bomuligheter i attraktive boligområder.

Miljømessig bærekraft

Vi skal operere og bygge med lavest mulig klimafotavtrykk, hvor vi aktivt skal jobbe for å rehabilitere bygg fremfor å bygge nytt der det er mulig. Videre skal alle våre boligprosjekter bygges for å vare lenge – med høy kvalitet, og robuste løsninger tilpasset et stadig tøffere klima.

Økonomisk bærekraft

Vi skal sørge for tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektene våre, hvor vi ønsker å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. Som byggherre har vi et ansvar for å sikre at alle involverte parter i våre prosjekter arbeider under forsvarlige etiske- og økonomiske rammer.

Prosjekter

Det finnes verken for små eller for store prosjekter for oss. Det viktigste er at prosjektene passer inn i vår portefølje, og at vi kan etterleve våre verdier fra A til Å. Se et utdrag av våre pågående og kommende prosjekter under.

Gimleveien

I Gimleveien 24 utvikler vi fire unike og eksklusive loftsleiligheter i en klassisk bygård på en av Frogners beste adresser.

4 Loftsleiligheter (3/4 solgt) 315 m2 Klikk her for Finn annonse Oslo, Frogner

Kristinelundveien

Utvikling av en helt unik high-end enebolig på Frogner i Oslo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sterna Eiendom AS.

Enebolig 1 300 m2 Frogner, Oslo

Lillerudhagen

En kort spasertur fra sentrum av Sætre utvikler vi et spennende boligprosjekt som forventes å være ferdigregulert i løpet av 2024.

24 Enheter Ferdigstillelse 2025 1 900 m2 Sætre

29 Enheter

under utvikling

3 500 Kvm

under utvikling

Utvikling

Vi utvikler prosjekter fra uregulert råtomt, til ferdige boliger klare for innflytting. Ved hjelp av dyktige rådgivere internt og eksternt bidrar vi med ekspertise som sikrer en ryddig prosjektgjennomføring for alle involverte.

Tomtesøk

Ansnes Eiendom er til enhver tid på utkikk etter nye utviklingsmuligheter både i egen regi, eller i samarbeid med andre seriøse aktører. Dette kan være ubebygde tomter, eller tomter med eksisterende bebyggelse som har potensiale for utbygging. Det kan også være råloft i bygårder, eller andre rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter.